Natrag


2017.
10. ON-LINE IZLOŽBA : Alfred Freddy Krupa
foto: Dinko Neskusil

Alfred Freddy Krupa  (1971.)

Akademski slikar, diplomirao slikarstvo na ALU u Zagrebu 1995.godine. Studirao povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1997–1999., japansko slikarstvo tušem na Tokyo Gakugei University 1998./99., a likovnu pedagogiju 2004./05. na Sveučilištu u Zagrebu te stekao i zvanje profesor crtanja i slikanja. Međunarodno društvo akvarelista (IWS) priznalo mu je status majstora akvareliste 2017.godine. Izlagao na 37 skupnih izložbi (Hrvatska, Njemačka, Mađarska, Španjolska, Francuska, Albanija, BiH, Slovenija, Srbija, Pakistan, Australia, Kina, SAD), te na 19 samostalnih izložbi. Dobitnik 21 nagrade, odlikovanja i priznanja u Hrvatskoj i svijetu, te stipendija Grada Karlovca i Vlade Japana. Radovi mu se nalaze u javnim/državnim  i privatnim zbirkama u 15 država na 6 kontinenata. Predavao u osnovnom, srednjem i visokom školstvu, a od 2016.godine nositelj je naslova počasnog sveučilišnog profesora lijepih umjetnosti (Sveučilište Albizu, Miami) i počasnog akademika društvenih znanosti (IASS, Miami) . Segmenti rada A.Krupe bili su predstavljani od umjetničkih magazina Adore Noir i Arte Al Limite, te u 36. izdanju „Whos Who in American Art“. Zagrebački nakladnik ITG godine 2014. objavio je globalnu uspješnicu — monografiju „Alfred Freddy Krupa“.

 „Popravljajući kosu“, lavirani tuš, 50×35 cm, 2015.

Natrag