Alfred Freddy Krupa , (Karlovac, 1971.)


Galerija     Fundus     Preporuka     Biografije     Događanja     Linkovi     KontaktAlfred Freddy Krupa rođen je 1971. godine u Karlovcu. Studij slikarstva započeo kod svog djeda, nestora hrvatskog i jugoslavenskog akvarelizma, akad.slikara prof. Alfreda Krupe (1915.Mikolow,Poljska-1989.Karlovac,Hrvatska). Diplomirao slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1995. godine (klase Biffel, Koydl, Jordan, Atač). Boravio na studijskom putovanju u Japanu na Research Institute for Art-Tokyo Gakuei University 1998/99. u klasi prof. AkiraItoha. Stekao stručni naziv profesora crtanja i slikanja 2005. godine kod Zavoda za školstvo Republike Hrvatske. Stipendista Grada Karlovca 1992–95. i Ministarstva prosvjete vlade Japana 1998–99. Matica hrvatska 1996. godine izdala je specijaliziranu monografiju/zbirku crteža rodinim i purinim perom A.F.Krupe sa uvodnim tekstom Dr. Danka Plevnika. Sudionik niza likovnih kolonija. Djelovao kao samostalni scenograf (Kazališni kotao, Dramski studio Zorin Dom) i scenografski suradnik (kod A. Augustinčić). Od 2004.godine do danas predaje crtanje i slikanje na smjeru grafički dizajn Srednje škole Duga Resa. Član Hrvatskog društva likovnih umjetnika — Zagreb od 1995. godine. Član INSEA-Hrvatski savjet (Međunarodno društvo za obrazovanje kroz umjetnost).Zastupljen je u britanskom galerijskom sustavu Tate (Special LibraryCollection, Tate Britain-London) ), Muzeju moderne umjetnosti-Bremen, Njemačka (Istraživački centar za umjetničke publikacije), Šleskom Muzeju (Muzeum Slaskie)-Katowice, Poljska, u Nacionalnom muzeju akvarela (Museo Nacional de Acuarela Alfredo Guati Rojo)-Mexico City,Mexico, te Kabinetu grafike HAZU, Gradskom Muzeju Karlovac, kao i drugim javnim i privatnim zbirkama u Litvi, SR Njemačkoj, SAD-u, Bugarskoj, Italiji, BiH i Hrvatskoj.Nagrađen sa nekoliko nagrada i priznanja u inozemstvu.Galerija     Fundus     Preporuka     Biografije     Događanja     Linkovi     Kontakt