IVAN JURJEVIĆ-KNEZ
Lubarda, 1920


Galerija     Fundus     Preporuka     Biografije     Događanja     Linkovi     KontaktIvan Jurjević-Knez, rođen je 2. studenog 1920. godine u Lumbardi na otoku Korčuli. Od najranije mladosti pokazivao je sklonost kiparstvu i uopće umjetničkom izražavanju, ali težak život ribara i vinogradara ostvarenje te sklonosti nije dopustilo sve dok nije završio II. svjetski rat u kojemu je i sam sudjelovao i nakon kojega je u jednoj akciji čišćenja minskih polja bio ranjen i ostao invalid. Vrativši se kući morao se vratiti starom poslu. Da bi priskrbio koji dinar više počeo je raditi stolarski posao, pa kad je zaradio toliko da dva — tri mjeseca ima za kruh, počeo je obrađivati kamen i drvo stvarajući svoje prve skulpture (1959). Od tada do danas za njim su brojni radovi u drvu i kamenu, brojne naslikane slike i brojne pjesme koje uz čašu vina rado čita putniku namjerniku. Ovaj vrijedni i nadareni samouki kipar izlagao je skupno u Korčuli i Resenu, a samostalno u Stockholmu, Lumbardi, Dubrovniku, Korčuli, Beogradu, itd.
Galerija     Fundus     Preporuka     Biografije     Događanja     Linkovi     Kontakt