Natrag

NIKOLA KOYDL

Koydl [kojdl], Nikola, hrvatski slikar i grafičar (Karlovac, 6. II. 1939). Završio Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu 1962 (Đ. Tiljak), gdje je predavao. Bio je suradnik Majstorske radionice K. Hegedušića (1962–69). Isprva je slikao u duhu lirske apstrakcije, potom sliku pretvara u reljef kojim se na površini oblikuje znak. U novijim djelima upotrebljava plastične materijale i bojom predočuje apstraktne krajolike (Dolazak noćnoga nevremena, 1989; Nikola Koydl — Slike i objekti, 2006–2011). Dobio je Nagradu »Vladimir Nazor« za životno djelo (2008).Žuti krajobraz, 1977–78
ulje-platno
150×115cm 
Natrag