Natrag

PETAR DOLIĆ
1975.




Iz ciklusa razlozi za plovidbu, 2006.
patinirano drvo + ljevani aluminij
22×104×6cm 
fundus Galerije Remek-djela



Natrag