Natrag

 Toni Franović     


Toni Franović rođen je 1964 u Zagrebu. Diplomirao je 1990. godine na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Godine 1993. započinje s radom  na „ARAD ARTS PROJECT“ u Aradu gdje predaje slikanje u prirodi. Akademske godine 1994–95. boravi na "American University Wesley, Theologicial Seminary" u Washingtonu D.C. gdje predaje duhovnost u umjetnosti. Godine 1995. asistent je na katedri slikanja i crtanja na  Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu gdje predaje crtanje akta i slikanje u prirodi do 2004. godine. Predaje na Sveučilištu Sjever na Odjelu za medijski dizajn. Gostuje kao predavač na "Kresge Academic Center" u Washingtonu D.C., "School of Visual Arts", u New Yorku, Boston Universty. Djela Tonija Franovića nalaze se u muzejima, galerijama i privatnim zbirkama u Europi, Americi i Izraelu. Izlagao je na mnogim samostalnim, kao i skupnim izložbama u Hrvatskoj i diljem svijeta. Za svoj rad primio je nagrade i priznanja.




Toni Franović
Portret P.H.
2004. 
ulje na platnu
60×50cm
fundus Galerije Remek-djela




Natrag