Natrag


Potrčala u haljini, 2019.

lički kamen
22,5×14,5×14,5cm


Natrag