Leonid Šejka (1932–1970)


Galerija     Fundus     Preporuka     Biografije     Događanja     Linkovi     KontaktLeonid Šejka (19321970) je bio jugoslovenski arhitekta i slikar. Bio je jedan od osnivača umjetničke grupe Medijala i učestvoao je na svim izložbama grupe do 1970. godine. Njegova djela bliska su nadrealizmu, a na njima je zastupljena bogata simbolika i duboka intelektualnost.Godine 1964. objavio delo Traktat o slikarstvu..... najznačajniji slikar druge polovice  20. stoljeća, osnivač i  teoretičar grupe Mediala. Danas postoji veliki broj ljudi, raznih profesija i orijentacija, koji sve više pokazuju interesovanje kako za grupu slikara pod imenom Mediala, tako i za tvorca i glavnog teoretičara te grupe — Leonida Šejku, slikara koji je slikarstvo doživljavao kao „kruh života”...Tko je Leonid Šejka? Umjetnik koji je krajem pedesetih godina 20. stoljeća  imao snage da iznese zahtev za jedinstvo suprotnosti, za poimanje fantastike, za dešifriranje duševnih sfera i mitskih oreola. Umjetnik koga su, pored slikarstva, zanimale i druge oblasti čovekovog društvenog života.... 
Galerija     Fundus     Preporuka     Biografije     Događanja     Linkovi     Kontakt