Natrag

Ljiljana Rivić, rođena je 1976. godine. Diplomirala je na katedri za mozaik-zidno slikarstvo na Akademiji SPC za umetnost i konservaciju u Beogradu 2006. godine. Na istoj akademiji završila je master studije 2013. godine. Dobitnica je nagrade ULUPUDS-a za mozaik na oktobarskoj izložbi Slikarsko grafičke sekcije u kući Đure Jakšića 2013. godine.

Natrag