Natrag

LIKOVNI SUSRET NA PALMIŽANI
21.4–28.4.2017.
SVATKO IMA SVOJ FAKTOR

AMRA ZULFIRKAPAŠIĆ. DAGMAR MENEGHELLO, GERA GROZDANIĆ
NIKOLA VUDRAG, PATAR ĆUJO, ALANA KAJFEŽ, PETAR HRANUELLI, DAGMAR MENEGHELLO, HELENA OHNJEC, SLAVKO KRUNIĆ


NIKOLINA IVEZIĆ


GROZDANIĆ GERA, PETAR HRANUELLI, ALANA KAJFEŽ, NIKOLA VUDRAG, ANDREJ TOMIĆ, ANDREJ ŠAPRIĆ, NIKOLINA IVEZIĆ

AMRA ZULFIRKAPAŠIĆ I PALMIŽANSKA KUHARICA
NIKOLA VUDRAG, ALANA KAJFEŽ, DAGMAR MENEGHELLO, PETAR HRANUELLI, NIKOLINA IVEZIĆ, PETAR ĆUJO, SLAVKO KRUNIĆ, ANDREJ TOMIĆ, AMRA ZULFIRKAPAŠIĆ, HELENA OHNJEC

Natrag