NatragMARKO TUBIĆ

Rođen u Zrenjaninu, Srbija, 1981. godine. Diplomirao na Sveučilištu u Beogradu, slikarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti, 2009. godine. Doktorirao na Fakultetu likovnih umjetnosti u Beogradu, 2017. godine. Član ULUS-a.


A Perfect Body For The Perfect Soul 
2016.
50×40cm
fundus galerije Remek-djela


Natrag