Milena Lah , ( 1920–2003.)


Galerija     Fundus     Preporuka     Biografije     Događanja     Linkovi     Kontakt
Milena Lah rođena je u Ajdovčini (Slovenija) 1920. godine. Završila je kiparstvo na Akademiji u Zagrebu kod V. Radauša. Nakon toga polazi  Majstorsku radionicu V. Radauša. Studijski je boravila u Italiji dok prvu izložbu priređuje u Zagrebu. Sudjelovala je na kiparskom simpoziju u Labinu, a z svoj rad je i nagrađivana. O njoj je izdana monografija te pripremljena i retrospektivna izložba krajem 90′ih. Umrla je u Zagrebu 2003. godine.U početku se oslanja na naučeno, te razvija u granicama realizma, kako bi ga kasnije pojednostavila i time stavila naglasak na sam materijal i njegovo simbolično značenje. Izvor tema pronalazi u tradiciji, narodnim pričama i legendama. Takve teme poput Velog  Jože, obrađuje na nov i moderan način. Naglašava posebno razlike između materijala koje voli kombinirati, a posebnu pažnju pridaje prikazivanju ženskih likova.
Galerija     Fundus     Preporuka     Biografije     Događanja     Linkovi     Kontakt