NIKOLA REISER (1918–2010.)


Galerija     Fundus     Preporuka     Biografije     Događanja     Linkovi     Kontakt
Nikola Reiser rođen je u Mirnovcu kod Samobora 1918. godine, a školovao se u Sisku i Zagrebu, gdje je prvo upisao povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu, no sljedeće godine položio je prijemni ispit na Akademiji studij slikarstva. Školuje se u klasi V. Becića, ali ga prekida zbog odlaska u rat i sudjelovanja u partizanskom pokretu 1943. godine. Nakon rata diplomirao je u klasi O. Postružnika. Studijski boravi u Parizu na Akademie Julian, a potom odlazi i u Njemačku, Švedsku i Italiju. Bio je suradnik Majstorske radionice Lj. Ivančića, a kasnije i sam predaje na Akademiji te vodi Majstorsku radionicu. Bio je redovni član HAZU-a. Umro je u Zagrebu 2010. godine.Galerija     Fundus     Preporuka     Biografije     Događanja     Linkovi     Kontakt