Natrag


NIVES KAVURIĆ KURTOVIĆ
crtež-komb.teh. na papiru
70×70cm
sig.: NIVES K.K. 


Natrag