Raoul GOLDONI (1919–1983).


Galerija     Fundus     Preporuka     Biografije     Događanja     Linkovi     KontaktGOLDONI, Raoul (Raul), kipar, slikar i dizajner (Split, 27. I. 1919 — Zagreb, 24. III. 1983). Završio 1938. realnu gimnaziju u Splitu, slikarstvo diplomirao 1942. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu (M. Tartaglia), a studij nastavlja 1942/43. na Akademiji likovnih umjetnosti u Rimu. God. 1944. odlazi u partizane, gdje u sastavu istarskih jedinica radi u partizanskom tisku. Poslije rata je likovni urednik u Nakladnom zavodu Hrvatske (1947–51) i izdavačkom poduzeću »Mladost« (1951–63). God. 1960. nastavnik je oblikovanja i obradbe stakla u Staklarskoj školi te od 1967. voditelj odjela za dizajn u tvornici stakla »Boris Kidrič« u Rogaškoj Slatini. Istodobno je od 1963. profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Jedan je od osnivača Galerije Forum (1969). — Slikarstvom se počinje baviti kao gimnazijalac te već 1937. sudjeluje u Splitu na izložbi »Najmlađi«. Svoj je izraz razvijao u okvirima Cézanneova konstruktivističkog slikarstva i fovizma. Slikao je mrtve prirode, pejzaže, interijere (Mrtva priroda, 1951; Na obali, 1952; Motiv iz Voloskog, 1952). U potrazi za izvornošću znakova 1950-ih radi crteže te kolorističku gamu svodi na nekoliko tamnih tonova. Do 1961, kada trajno napušta slikarstvo i priklanja se kiparstvu, njegov se izraz kretao između apstrakcije, temeljene na slobodnim ornamentalnim zapisima i kompozicijskoj arabeski (Kompozicija, 1960; Kompozicija, 1961), i figuracije u kojoj prevladava ekspresionistička napetost (Ležeći akt, 1960). Od 1956. počinje izrađivati reprezentativne unikatne predmete u staklu, a od 1958. sustavnije se bavi staklom. Projektira serije predmeta za tvornice stakla »Boris Kidrič« u Rogaškoj Slatini i »Kristal« u Samoboru, gdje je 1963–65. vanjski suradnik i stručni savjetnik.Galerija     Fundus     Preporuka     Biografije     Događanja     Linkovi     Kontakt