ON-LINE IZLOŽBA : VLASTA PASTUOVIĆ ALEKSIĆ


Galerija     Fundus     Preporuka     Biografije     Događanja     Linkovi     Fotke     Kontakt


Vlasta Pastuović Aleksić, rođena je 7.11.1963. godine u Sisku. 2015. godine na College of Visual Arts (Arthouse) u Ljubljani završila je preddiplomski sveučilišni studij slikarstva. /B.F.A./ 2016. godine na College of Visual Arts (Arthouse) u Ljubljani, završila je diplomski sveučilišni studij te stekla akademski naziv magistre likovnih umjetnosti. /M.F.A./ Osim slikarstvom bavi se oblikovanjem u glini, izradom umjetničkog nakita i fotografijom.  Bavi se i podučavanjem iz područja likovne kulture, osmišljava i vodi likovne radionice za djecu i odrasle.  Članica je Hrvatskog društva likovnih umjetnika — HDLU-a, Hrvatskog društva likovnih umjetnika Zagreb — HDLU Zagreb i Hrvatskog keramičarskog udruženja iz Varaždina — Kerameikon.  Do sada je izlagala na brojnim skupnim, žiriranim izložbama slika u Hrvatskoj i inozemstvu (Francuska, USA), te realizirala 23 samostalne izložbe slika.  Živi i radi u Zaprešiću.1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.Iz predgovora povodom samostalne izložbe „Osobna grafologija“ u galeriji Knežev dvor, Rab, lipanj 2017.  

Osobna grafologija Vlaste Pastuović  Aleksić ciklus je slika  kojima slikarica  ne daje naziv potičući promatrača da sam istražuje i pronalazi njihov  sadržaj i otkriva  smisao. Na tragu pionira europskog modernog slikarstva Matissea, Miróa, Kandinskog   slikarski  je motiv   reduciran i  pojednostavljen, apstrahiran, sveden na   osobni izraz, znak vlastitog unutarnjeg doživljaja i osobne psihodinamike same slikarice. U tom srazu oblika i boja iščitava se koloristički snažna ali topla i lirska osobnost umjetnice  koja  u intimnosti vlastitog doma, predmetima koji je okružuju  daje novo značenje.

Gledajući Vlastine slike iščitavamo  unutarnji  pokret, trag osobnog rukopisa, grafem koji nam  u vlastitom  doživljaju otkriva istinsku radost stvaranja i traganja.

Ova izrazito kreativna i svestrana umjetnica  ponovo se predstavlja rapskoj publici otkrivajući vlastiti umjetnički preobražaj i istraživanje koje neprekidno dovodi u pitanje postojeće, preispitujući stvarnost i stvarajući novi poredak temeljen na slobodi umjetničkog  izražavanja.                                                                       

Dubravka K. Kolarević, povj. umj.


Vlasta Pastuović Aleksić,  Bez naziva  VIII.,  akril na platnu,  100×120 cm,  2017.
LINK:

http://www.urbancult.hr/

https://www.pinterest.com/

Galerija     Fundus     Preporuka     Biografije     Događanja     Linkovi     Fotke     Kontakt