Zlatan Vrkljan
1955.
fundus galerije Remek-djela


Galerija     Fundus     Izdvajamo     Preporuka     Biografije     Događanja     Linkovi     KontaktZlatan Vrkljan je rođen 1955. u Zagrebu. Maturirao 1973. u bjelovarskoj gimnaziji. Godine 1979. diplomirao je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, u klasi profesora Šime Perića. Od 1979. do 1981. suradnik je Majstorske radionice profesora Ljube Ivančića i Nikole Reisera. Od 1987. do 1994. zaposlen kao asistent i docent na ALU u Zagrebu, gdje je predavao Crtanje na I. godini nastavničkog odjela, Slikanje II. godini nastavničkog odjela te bio voditelj klase na slikarskom odjelu ALU. Inicijator je i jedan od suosnivača galerije Arteria i njezin umjetnički direktor od 1994. do 1999. godine. Od 2006. godine docent je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu i član suradnik HAZU....naizgled usmjeravaju njegovo slikarstvo ka svojevrsnom postekspresionizmu. Ovaj ciklus je na određeni način slikarska kozmogonija — mitski svijet umjetnika. U njegovu slikarstvu dolazi do potpune sinteze, ne samo na stilsko-morfološkoj, nego i na semantičkoj razini. Tajna veza između slike i teme je razotkrivena: njegovo slikarstvo bavi se Slikarom – Umjetnikom – Demiurgom koji stvara sliku svijeta. Vrkljanovo slikarstvo tada definitivno skida krinku i počinje se otvoreno baviti samim sobom. To je bila, uvjetno rečeno, autoportretna izložba, u onom smislu u kojemu su brojne Picassove ili Šebaljeve slike autoportretne, odnosno introspektivne. Sljedećih godina Vrkljanovo slikarstvo prolazi fazu daljnjeg pročišćavanja; iako vješt kolorist, postupno napušta boju, okrećući se gotovo u potpunosti monokromatskom slikarstvu. Preciznije rečeno, boja je potisnuta u drugi ili čak treći plan; nije u potpunosti nestala, no koristi se gotovo škrto. Samo ondje gdje je krajnje neophodna, gdje je u bitnoj funkciji kontrapunkta ili određenog ekspresivnog naglaska. Maske slikara, stvaraoca, graditelja svijeta u kreativnom prijeporu, iz prethodnih godina, u ovom se razdoblju pretvaraju u maske Razorena čovjeka, rasapa svijeta. Zaista je nemoguće, s obzirom na godine kada je ovaj ciklus Crnih slika nastajao — od 1987. do izložbe u Modernoj galeriji 1990. — ne imati na umu povijesne okolnosti tog vremena i ne protumačiti ovaj ciklus među ostalim i kao umjetnikovu anticipaciju predstojećih ratnih strahota devedesetih godina...

Miroslav Gašparović, prof. Galerija     Fundus     Izdvajamo     Preporuka     Biografije     Događanja     Linkovi     Kontakt