TONI FRANOVIĆ

Toni Franović rođen je 1964 u Zagrebu. Diplomirao je 1990. godine na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Godine 1993. započinje s radom na „ARAD ARTS PROJECT“ u Aradu gdje predaje slikanje u prirodi. Akademske godine 1994–95. boravi na "American University Wesley, Theologicial Seminary" u Washingtonu D.C. gdje predaje duhovnost u umjetnosti. Godine 1995. asistent je na katedri slikanja i crtanja na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu gdje predaje crtanje akta i slikanje u prirodi do 2004. godine. Predaje na Sveučilištu Sjever na Odjelu za medijski dizajn. Gostuje kao predavač na "Kresge Academic Center" u Washingtonu D.C., "School of Visual Arts", u New Yorku, Boston Universty. Djela Tonija Franovića nalaze se u muzejima, galerijama i privatnim zbirkama u Europi, Americi i Izraelu. Izlagao je na mnogim samostalnim, kao i skupnim izložbama u Hrvatskoj i diljem svijeta. Za svoj rad primio je nagrade i priznanja.


Galerija     Fundus     Preporuka     Biografije     Događanja     Linkovi     Kontakt

Franović: Apolon

Apolon, 2012.

ugljen-papir
29×21 cm

Franović: Balkon

Balkon, 2000.

ulje na platnu
73×60 cm

Franović: Jezero

Jezero, 2009.

ugljen-papir
42×30cm

Franović: Murvice na Braču

Murvice na Braču, 2011.

bakropis
49×25cm

Franović: Pejzaž (Gorice)

Pejzaž (Gorice), 2003.

ulje na platnu
81×100cm

Franović: Pejzaž I

Pejzaž I , 2016.

ugljen-papir
21×28,5 cm

Franović: Pejzaž II

Pejzaž II , 2016.

ugljen-papir
29,5×41cm

Franović: Rab 1

Rab 1, 2013.

ugljen-papir
30×21cm

Franović: Rab 2

Rab 2, 2013.

ugljen-papir
21×30cm

Franović: Razgovori

Razgovori, 2013.

ugljen-papir
21×28cm

Franović: Soba

Soba, 2001.

ulje na platnu
60×73 cm

Franović: Soba

Soba, 2009.

ulje na platnu
70×90cmGalerija     Fundus     Preporuka     Biografije     Događanja     Linkovi     Kontakt